نظر خود را بنویسید

 

 

 

چشمدید و آگهی خود را بر روی تصمیمات و کمک های دریافتی بیان کنید تا روی خدمات  تاثیر گذاشته و  آنها رابهبود ببخشید

با تکمیل کردن فورم پایین نظر خود را در مورد کمک های بشر دوستانه و ارائه دهنده گان خدمات بیان کنید .قبل از شروع باید ها و نباید ها را بررسی کنید

  • Black Facebook Icon
  • Black Twitter Icon
  • medium logo for website social media